Wetensch. naam: Chelone obliqua 'Alba'


© 2014   jp@webborculo

Kwekerij Schuurman Historie Planten Pompoenen Plantenziekten Nevenproducten Contact

KvK nr.: 28417658

Historie

Van Groot Moske tot Schuurman

1850 – 1920

Rond 1850 zijn door de familie Moske in het Noordijkse broek naast de Bolksbeek twee stukken heidegrond afgeplagd. Op de afgeplagde grond werden twee plaggenhutten gebouwd die de huisnamen Groot Moske en Klein Moske kregen.

Al snel werden de plaggenhutten omgebouwd tot kleine stenen boerderijtjes. De naam verraadt dat Groot Moske omvangrijker was dan Klein Moske, wat ook aangeeft dat het ene gezin meer ambitie had dan het ander. Rond het begin van de 20e eeuw is het gezin woonachtig te Groot Moske geëmigreerd naar Canada om op grote schaal te boeren.

Groot Moske werd overgekocht door de familie Avink. Dhr. Avink is rond 1920 gestorven, waardoor zijn vrouw alleen achterbleef op de boerderij met haar jonge dochter. Zij kon de boerderij niet alleen runnen en verhuisde noodgedwongen met haar dochter naar Neede.

1920-1950

Schuin tegenover Groot Moske stond een kleine en oude woning met de huisnaam Schuurman. Deze woning was het ouderlijk huis van Gerritjan Ten Harkel. Het huis was al vele jaren in handen van de voorouders van Ten Harkel. De voorgaande generatie die het kleine huisje bouwde droeg de naam Schuurman, welke altijd als huisnaam aan de woning verbonden bleef.

Gerritjan ten Harkel trad begin jaren 20 in het huwelijk met Hanna Meulenkamp. Zij zagen het vertrek van de jonge weduwvrouw Avink als een uitgelezen kans voor een nieuwe start. Ze kochten Groot Moske vlakbij het ouderlijk huis van Gerritjan en namen er hun intrek.

Groot Moske was groter dan Schuurman, maar extra ruimte was gewenst. Het oude Schuurman werd na het overlijden van de ouders van Gerritjan afgebroken en herbouwd bij Groot Moske als schuur. De extra ruimte werd een Schöppe, welke bij nog vele oude Gelderse boerderijen aanwezig zijn. De herbouw van woning tot schuur heeft ertoe geleidt dat de huisnaam Groot Moske verdween en omgedoopt werd tot Schuurman. Tegenwoordig doet de Schöppe nog steeds dienst als schuur op het erf.

Klein Moske werd in de jaren 40 bewoond door Jaan Goorhuis, een ongetrouwde oude vrouw wier voorouders ooit Klein Moske hebben gesticht. Na het overlijden van haar ouders en broer bleef zij alleen over in het boerderijtje, waar zij niet kon blijven wonen. Gerritjan en Hanna kochten Klein Moske en namen tante Jaan in huis. Met de verkoop van Klein Moske aan een jong gezin is de gehele naam Moske als huisnaam uit het Noordijkse Broek verdwenen.

1950 – 1980

Opvolging was gewenst op boerderij Schuurman. Met het uitblijven van kinderen werd gezocht naar een nieuwe generatie voor de boerderij. Deze werd gevonden in mijn overgrootvader Dirk Meulenkamp, die de neef was van Hanna. In 1950 verhuisden mijn overgrootvader Dirk, mijn overgrootmoeder Riek Meulenkamp-Heersink en mijn oma Joke vanuit Eibergen naar tante Hanna en oom Gerritjan op huisnummer E148 in Noordijk. Begin jaren vijftig werd nog mijn oudoom Jan geboren.

Mijn overgrootouders breiden de boerderij eind jaren vijftig sterk uit met de aanbouw van het voorhuis. De oude woonboerderij fungeerde vanaf toen geheel als deel en werd aan de achterzijde ook nog verlengd, waarbij de achterdeuren (nienduuren) verdwenen. Eind jaren vijftig vond de ruilverkaveling plaats, het zandpad maakte plaats voor asfalt en het huisnummer veranderde van E148 naar Lage Broekdijk 4.

De boerderij werd uitgebouwd tot een gemengd bedrijf, waarbij als hoofdzaak kippen gehouden werden met daarnaast koeien en varkens. Met het overlijden van Tante Jaan Goorhuis, oom Gerritjan en tante Hanna ten Harkel waren eind jaren 70 mijn overgrootouders alleen over op de boerderij. Tijd voor opvolging!

1980 – heden
Mijn grootouders Hans en Joke Hulshof namen in 1980 intrek op boerderij Schuurman samen met mijn vader Paul en mijn oom Dik Jan. De oude boerderij werd verbouwd tot woonhuis en zo kon het bedrijf voortgezet worden. De boerderij werd in de volgende jaren niet uitgebouwd en op gelijke schaal in stand gehouden. Begin jaren 90 is gestopt met het houden van koeien en midden jaren 90 is gestopt met het houden van varkens. De levendigheid van de boerderij beperkte zich tot hobbymatige schaal, waarbij de tuinbouw langzaam op gang begon te komen met het verkopen en verbouwen van pompoenen en kalebassen.

Met het vertrek van mijn overgrootouders begin 2000 naar het bejaardencentrum kwam het voorhuis leeg te staan. Mijn ouders Eric en Ditta Scharenberg hebben Schuurman overgenomen en na een fikse verbouwing zijn zij samen met mij vanuit Geesteren naar Noordijk verhuisd.

De bedrijvigheid is weer terug op Schuurman. Mijn moeder is in 2008 trimsalon Sundance begonnen. In datzelfde jaar ben ik begonnen aan de studie Tuin & Landschapsinrichting in Velp die ik in 2014 heb afgerond als ingenieur in Management van de Buitenruimte. Tijdens de studie ben ik fanatiek begonnen met het kweken van planten wat geresulteerd heeft in de aanleg van het containerveld en de bouw van de kas.

In september 2013 is kwekerij Schuurman een feit geworden, waarmee de huisnaam opnieuw vastgelegd is voor de toekomst.

Met grote passie voor groen wordt de kwekerij door mij samen met mijn familie gerund. Dagelijks wordt hard gewerkt om de kwekerij voor iedereen een kleine beleving te laten zijn, waar bezoekers kunnen genieten van de diversiteit en veelzijdigheid van de producten die de kwekerij het hele jaar door te bieden heeft.

Hier kunt u foto’s bekijken verbonden aan de historie van de kwekerij.